[filename.info logo]
[cn jsc.exe][de jsc.exe][es jsc.exe][fr jsc.exe][gb jsc.exe][it jsc.exe][jp jsc.exe][kr jsc.exe][nl jsc.exe][pt jsc.exe][ru jsc.exe][us jsc.exe]
 

jsc.exe (7.10.3052.4)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 \ jsc.exe
Dateidatum:2003-02-21 06:24:52
Version:7.10.3052.4
Dateigröße:40.960 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:DFF5989F
MD5:2EB7 EE90 1EDC 9D38 FE1A F569 9886 8D49
SHA1:3880 D24E 3E8C A942 F78A E4C3 4C12 EF45 DDBF D0E0

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft® JScript .NET Compiler
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Application
Datei-Version:7.10.3052.4
Interner Name:jsc.exe
Copyright:Copyright© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:jsc.exe
Produktname:Microsoft® JScript .NET
Produktversion:7.10.3052.4Valid HTML 4.01!