[filename.info logo]
[cn guitrn_a.dll][de guitrn_a.dll][es guitrn_a.dll][fr guitrn_a.dll][gb guitrn_a.dll][it guitrn_a.dll][jp guitrn_a.dll][kr guitrn_a.dll][nl guitrn_a.dll][pt guitrn_a.dll][ru guitrn_a.dll][us guitrn_a.dll]
 

guitrn_a.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\usmt \ guitrn_a.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:100.864 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:559377B1
MD5:57B8 9791 41D5 2D76 6D77 5D12 F8A4 4B88
SHA1:869F 304B 5D0C 8B23 D220 9B31 BAA8 0CFA 5FE3 F402

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:GUI-Übertragungen
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:GUITRN
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:GUITRN.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!