[filename.info logo]
[cn expand.exe][de expand.exe][es expand.exe][fr expand.exe][gb expand.exe][it expand.exe][jp expand.exe][kr expand.exe][nl expand.exe][pt expand.exe][ru expand.exe][us expand.exe]
 

expand.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ expand.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:16.896 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:1D596E0E
MD5:2569 73E5 8513 16E8 5BBF 1D63 1A57 EA70
SHA1:5B1C B35E E66C 2BF3 128E 4EB9 B4A2 0283 ACD6 72D3

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:LZ-Expandierungsprogramm
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:expand
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:expand
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!