[filename.info logo]
[cn bckgzm.exe][de bckgzm.exe][es bckgzm.exe][fr bckgzm.exe][gb bckgzm.exe][it bckgzm.exe][jp bckgzm.exe][kr bckgzm.exe][nl bckgzm.exe][pt bckgzm.exe][ru bckgzm.exe][us bckgzm.exe]
 

bckgzm.exe (1.2.626.1)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ bckgzm.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:1.2.626.1
Dateigröße:42.577 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:AB6541A
MD5:201C A590 1895 B439 557C 945A 73F2 13FD
SHA1:7974 F99D AEB3 5313 E40E C71F DF29 1C17 1EE0 5E7B

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Zone-Datendatei
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:1.2.626.1
Copyright:Copyright © Microsoft Corp. 1995-2001
Produktname:Zone.com
Produktversion:1.2.626.1
Spezieller Bau:XPValid HTML 4.01!